Onze Missie

Het doel van de Prikkedaem is om de diverse zorgvragers een waardevolle dagbesteding te bieden op de boerderij.

Doelstellingen:

1. Het vergroten van het welbevinden.
2. Het onderhouden van sociale contacten met mede deelnemers.
3. Activering en in stand houden van het huidige functioneren.
4. Het optimaal gebruik maken van bestaande vaardigheden.
5. Het creëren van een situatie waarin zij zelf meedraaien binnen de maatschappij.

Zorgboerderij De Prikkedaem is een combinatie van mens, dier en zorg. Op de zorgboerderij staan de wensen en behoeften van onze deelnemers voorop.
Onze missie is dan ook om vanuit de wensen en behoeften van de deelnemer een zorgplan op maat te maken.

Onze visie is erop gericht dat de deelnemers zichzelf kunnen ontplooien. dat deelnemers zelfstandiger worden in een omgeving waarin ze ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn.


We hebben een geslaagde dag

als iedereen vertrekt met een lach!

%d bloggers liken dit: