Dagbesteding                           “We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen”


Wat is er allemaal te doen?

Er zijn veel verschillende dieren op ons erf, de hoofdtak van het bedrijf is het melkvee. Sinds het voorjaar van 2009 wordt er gemolken op het bedrijf. Op dit moment melken wij zo’n 60 melkkoeien. Naast de melkkoeien is er ook het jongvee aanwezig (0-2 jaar).

Naast de koeien hebben wij ook nog vele andere dieren op ons erf. Bijvoorbeeld Honden, Poezen, Konijnen, cavia’s, Kippen, Duiven, Fazanten,geiten, kleine pony’s, een paard, eenden en een visvijver.

In onze eigen groentetuin en broeikas kweken wij allerlei soorten groenten, ook is er een mooie bloementuin aanwezig.“Op een boerderij is veel te doen, toch is de basis elke dag gelijk”(Enkele) activiteiten op de boerderij:

Dieren:

* kalfjes melk en brok geven
* Dierenverblijven netjes houden, uitmesten, stro in de hokken brengen
* Pony’s naar buiten brengen, verzorgen
* Voer ophalen uit de winkel
* Voer voor de volgende dag klaarzetten, bijvoorbeeld voor de koeien.
* Omheining in het land voor de koeien controleren, onderhouden en repareren.

Groentekas en bloementuin:

* Gras maaien met de zitmaaier
* Blad harken
* Onkruid wieden
* Snoeien
* Boeketten maken
* Zaaien en oogsten, groenten verwerken

In onze kantine / huiskamer* is er ruimte voor:

koffie drinken, gezelligheid, schilderen, tekenen, bakken en koken,haken, borduren, kleien, Mandela inkleuren, bloemstukjes maken, er wordt gekeken naar jouw wensen.

Lytshús-131

Activiteiten buiten de boerderij

Met de deelnemers die hier toe in staat zijn worden activiteiten ondernomen die een bijdrage leveren aan de samenleving maar waar ook de deelnemer zich verder kan ontwikkelen en bijvoorbeeld kan werken aan zijn of haar sociale vaardigheden. Met een mooi woord participeren in samenleving!

enkele voorbeelden

  •  Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld bij dorpshuis of MFC
  • Boodschapje halen voor zieke buurvrouw
  • Samen ergen heen gaan te sporten
  • helpen met een klusje bij de buurman

Ook gaan we er zo nu en dan even op uit, een middagje naar een markt, naar bioscoop,

paaseieren schilderen


Individueel programma
Voor elke deelnemer maken we een individueel programma. We proberen zoveel mogelijk met elkaar te doen, maar bij de verdeling van de werkzaamheden en het tempo houden we rekening met ieders mogelijkheden en wensen. We bespreken het programma met eventuele begeleiders of ouders.


“Werken is een belangrijk onderdeel van het leven van ieder mens. Dat geldt dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking. Werken versterkt de eigenwaarde en maakt je bewust van de behoeften van bijvoorbeeld de dieren of mensen voor wie je het werk verricht. Ook is het meedoen en het ervaren van het werkproces een waardevolle ervaring. Bij ons hoeven geen activiteiten bedacht te worden om de dag vol te krijgen, maar de taken die gedaan worden hebben een zinvolle betekenis. Dit wil uiteraard niet zeggen dat wij de hele dag aan werk zijn! Gezelligheid en vertier vinden wij net zo belangrijk en leuk!!