Onze missie

"We hebben een geslaagde dag als iedereen vertrekt met een lach! "
fotografievionawilstra-8168
fotografievionawilstra-0004
fotografievionawilstra-0059

Doelstellingen:

1. Het vergroten van het welbevinden.
2. Het onderhouden van sociale contacten met mede deelnemers.
3. Activering en in stand houden van het huidige functioneren.
4. Het optimaal gebruik maken van bestaande vaardigheden.
5. Het creëren van een situatie waarin zij zelf meedraaien binnen de maatschappij.

Zorgboerderij De Prikkedaem is een combinatie van mens, dier en zorg. Op de zorgboerderij staan de wensen en behoeften van onze deelnemers voorop.
Onze missie is dan ook om vanuit de wensen en behoeften van de deelnemer een zorgplan op maat te maken.

Onze visie is erop gericht dat de deelnemers zichzelf kunnen ontplooien. dat deelnemers zelfstandiger worden in een omgeving waarin ze ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn.